Aftreden Reem Bakker

De VVD heeft kennisgenomen van het vertrek van Reem Bakker uit de VVD-fractie, zoals Bakker dit afgelopen dinsdag aan de Algemene Ledenvergadering kenbaar heeft gemaakt na zijn verslaglegging van de coalitieonderhandelingen in het kader van de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen.

De fractie en het bestuur betreuren deze door hem gezette stap en verliezen in Reem Bakker een ervaren en kundig politicus. Zij bedanken hem voor zijn inzet ten behoeve van de partij.

De VVD ziet uit naar een constructieve samenwerking in de Woerdense gemeenteraad, waarin onverminderd de liberale zienswijze naar voren zal worden gebracht. Tijdens een ingelaste fractievergadering heeft de VVD Woerden Florian van Hout tot nieuwe fractievoorzitter gekozen.